مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت در منطقه دشت ورامین، جنوب شرقی استان تهران واقع گردیده است. این منطقه سابقه 100 ساله در امر پرورش اسب دارد. این مجموعه یکی از بزرگترین و گسترده ترین مراکز پرورشی اسب کشور است که از نظر کمی و کیفی به لحاظ تعداد و تنوع بی نظیر است. انواع نژادهای ورزشی، ترکمن، فریزین و کاسپین نژادهایی است که زیر نظر متخصصین پرورش اسب و دامپزشکان باتجربه درامور تولید و اصلاح مورد استفاده قرار می گیرند. این مرکز در ارتباط با مراکز بین المللی در زمینه های پرورش اسب و امور ورزشی اهتمام دائم در ارتقا سطح علمی و عملی خود دارد. ارتباط با موسسات دولتی و نظارتی و همچنین فدراسیون های ورزشی از وظایف ذاتی این مرکز می باشد که باعث بالا رفتن سطح کیفیت در روند فعالیت ها گردیده است، شرکت در مسابقات پونی سواری تا مسابقاب پرش در فعالیت این مجموعه گنجانده شده است. برنامه های میان مدت و بلند مدت مرکز پرورش اسب پارت با هدف تولید و حفظ ذخایر ژنتیکی اسب کشور در بخش صادرات مورد توجه قرار دارد.