مزرعه پرورش اسب حسین آباد،در منطقه حسین آباد نیر واقع د راستان یزد در زمینی به مساحت 15 هکتار بنیان نهاده شد.آقای علی اکبر حسین آبادی موسس و بنیان‏‏‏‏‏‏ نگذار این مزرعه،با هدف تبدیل شدن به برند جهانی در فرصت کوتاهی موفق شد تا در سال 1396 تولیدات و تعداد اسب های خود را به 80 راس برساند.از جمله فعالیت های مزرعه پرورش اسب حسین آبادی،تولید و پرورش اسب های کورسی،زیبایی،استقامت و همچنین پرشی می باشد.دارا بودن تیم حرفه ای،امکانات و خدمات مطلوب جهت تولید و نگهداری اسب و همچنین در اختیار داشتن منطقه وسیع جهت برگزاری مسابقات این باشگاه را به یکی از معتبرترین مراکز پرورش اسب در سطح کشور تبدیل نموده  است.