مرکز پرورش اسب دهقانی زاده دزفول،باشگاه خود را با هدف تولید و پرورش اسب در جنوب کشور،در شهر دزفول تاسیس نمود.هم اکنون دراین مجموعه پیشرفته،باکس نگهداری اسب،انبارهای علوفه،استخر شنای اسب و دیگر نیازهای پرورش و نگهداری اسب با بالاترین مکانیزم های روز دنیا، در مقیاس قابل قبولی،وجود دارد.از دیگر خدمات این مرکز آموزش سوارکاری است که در این مجموعه سعی دارند خدمات پزشکی و بهداشتی مربوط به اسب ها را با همکاری دامپزشکان خبره و بوسیله آخرین تکنولوژی های روز دنیا انجام دهند.