اسپا سامانه مدیریت مزارع پرورش اسب می باشد. اَسپا، نرم افزاری تحت وب است که به وسیله آن می‏ توانید باشگاه خود را مدیریت کنید و کلیه ی فعالیت های مرتبط با اسب های خود را به راحتی ثبت و پیگیری کنید.