اسپا با هر دستگاه الکترونیکی اعم از:

  • موبایل
  • تبلت
  • لپ تاپ
  • کامپیوتر
  • و...

سازگاری دارد.