در صورت نیاز به آموزش، شما می توانید از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با پشتیبانی هماهنگ کرده و آموزش های لازم را فرا بگیرید. هم چنین، شما می توانید با مشاهده فیلم آموزشی که توسط کارشناسان فراهم شده به استفاده از نرم افزار اسپا بپردازید.